Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Υποκατηγορίες
Κατηγορία Κατηγορίες Threads Αναρτήσεις  
ALQUILER 0 6 10 RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
tubidy mobile Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 27/9/2020 9:48 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
tubidy mobile music Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 27/9/2020 9:46 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Best Paintball Guns Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 27/9/2020 1:53 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
7 Messaging Apps Which Are True Alternatives for Whatsapp Ανώνυμος 43 3945 Ημερομηνία: 27/9/2020 10:54 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Top Tips For Design Students Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 27/9/2020 10:05 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Interdiscipline Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 26/9/2020 8:17 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Wireless Network Technician Ανώνυμος 41 6334 Ημερομηνία: 26/9/2020 7:22 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
UTube Αναμονή για απάντηση Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 26/9/2020 4:18 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Mix-up in Yahoo mail inbox? Dial Yahoo customer service number to address r Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 26/9/2020 11:19 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Issue in Yahoo mail send button? Call Yahoo customer service number for hel Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 26/9/2020 11:19 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Issue in interface of Yahoo mail? Show up at help bunch by calling Yahoo cu Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 26/9/2020 11:18 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Error in login of Yahoo mail? Find support by calling Yahoo customer servic Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 26/9/2020 11:18 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Unable to use make incorporate out of Yahoo mail? Call Yahoo customer servi Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 26/9/2020 11:17 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Is Yahoo mail not working yet? Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 26/9/2020 11:17 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
How to refresh to resolve Yahoo mail down? Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 26/9/2020 11:16 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
The Sensation of Online Gambling That Gamblers Are Looking For Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 26/9/2020 9:47 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
5 REASONS WHY YOU SHOULD NEVER DO A GM DIET Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 26/9/2020 8:15 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Tiny Google Αναμονή για απάντηση Ανώνυμος 16 1909 Ημερομηνία: 25/9/2020 3:25 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Issue in OS leading to PayPal to Cash App transfer glitch? Get assistance f Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 25/9/2020 1:47 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Unable to secure a Cash App refund due to malfunction in the tabs? Contact Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 25/9/2020 1:46 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)