Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Υποκατηγορίες
Κατηγορία Κατηγορίες Threads Αναρτήσεις  
ALQUILER 0 6 10 RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
ROODEPOORT][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:41 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
ROODEPOORT][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:40 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
ROODEPOORT][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:40 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
ROODEPOORT][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:40 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Herbalist Healer +27640825000 Johannesburg , Edenville Family Problems uk Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:40 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
GERMISTON][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN GERMISTON Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:39 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
GERMISTON][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN GERMISTON Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:39 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
GERMISTON][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN GERMISTON Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:38 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
GERMISTON][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN GERMISTON Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:38 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
get back your lost lover Bring back lost lover in 24 hr @+27 73 905 6572 Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:38 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
GERMISTON][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN GERMISTON Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:37 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
+27788889342 Lost Love Spells Afghanistan ,Marriage and Divorce Spells USA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:37 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Native Healer +27640825000 Fourways Randburg Marriage Problems Quick Spell Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:37 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
GERMISTON][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN GERMISTON Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:37 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
THOKOZA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN THOKOZA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:36 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
THOKOZA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN THOKOZA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:36 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
THOKOZA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN THOKOZA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:36 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
THOKOZA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN THOKOZA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:35 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
THOKOZA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN THOKOZA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:35 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
THOKOZA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN THOKOZA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:35 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)