Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Υποκατηγορίες
Κατηγορία Κατηγορίες Threads Αναρτήσεις  
ALQUILER 0 6 10 RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
MAMELODI][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN MAMELODI Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:11 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Bring back Lost lover with Powerful lost love spells in Norway +27731356845 Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:11 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
+27710971100, SSD CHEMICAL FOR CLEANING BLACK MONEY IN EASTERN CAPE, MPUMAL Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:11 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOSHANGUVE][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOSHANGUVE Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:11 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Bring back lost lover spells in UK-USA-Canada-Norway-Stavanger +27731356845 Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOSHANGUVE][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOSHANGUVE Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
+27710971100 SSD CHEMICAL FOR CLEANING BLACK MONEY IN NORTH WEST, LIMPOPO, Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOSHANGUVE][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOSHANGUVE Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
LOST LOVE SPELL CASTER +27731356845 OTTAWA-MONTREAL-TORONTO-QUEBEC-ONTARIO Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOSHANGUVE][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOSHANGUVE Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
+27717852514 BLACK MONEY CLEANING SSD CHEMICAL SOLUTION IN LIMPOPO, NORTH Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOSHANGUVE][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOSHANGUVE Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Prophetic Woman Healer, Lost Lover & Marriage Spells +27731356845 in Norway Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:09 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOSHANGUVE][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOSHANGUVE Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:09 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
LOST LOVE SPELL CASTER +27731356845 HOUSTON-LOUISIANA-WASHINGTON Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:09 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
HAMMANSKRAAL][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN HAMMANSKRAAL Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:09 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
HAMMANSKRAAL][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN HAMMANSKRAAL Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:09 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
HAMMANSKRAAL][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN HAMMANSKRAAL Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:08 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
HAMMANSKRAAL][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN HAMMANSKRAAL Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:08 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
LOVE SPELLS TO BRING BACK A LOST LOVER IN NORWAY-GERMANY +27731356845 Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:08 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)