Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Υποκατηγορίες
Κατηγορία Κατηγορίες Threads Αναρτήσεις  
ALQUILER 0 6 10 RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
HAMMANSKRAAL][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN HAMMANSKRAAL Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:07 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
TEMBISA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN TEMBISA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:07 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Love spells caster in United States +27731356845 Alaska Arizona Arkansas Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:07 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
TEMBISA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN TEMBISA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:07 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Love spells to bring back lost lover in Canada USA +27731356845 Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:07 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
TEMBISA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN TEMBISA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:06 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
TEMBISA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN TEMBISA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:06 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
100% GUARANTEED LOST LOVE SPELLS IN PORTUGAL SPAIN +27731356845 Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:06 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
TEMBISA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN TEMBISA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:06 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
TEMBISA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN TEMBISA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:05 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
TEMBISA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN TEMBISA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:05 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
NO.1 LOST LOVE SPELLS CASTER IN GERMANY-SWITZERLAND +27731356845 Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:05 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
TEMBISA][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN TEMBISA Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:05 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Lost love spells caster in UK +27731356845 USA-Switzerland-Canada-Yukon Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:04 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Islamic Black Magic Specialist +27731356845 in Kuwait, Kuwait City,Qatar Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 11:04 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
NO1 AFRICAN HERBALIST +27640825000 Benoni Germiston SPELL CASTER Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:57 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOWETO][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOWETO Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:57 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOWETO][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOWETO Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:57 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
SOWETO][(0736697713)@ABORTION PILLS FOR SALE IN SOWETO Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:56 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
NO1 AFRICAN HERBALIST +27640825000 MEXICO UK UNITED KINGDOM SPELL CASTER Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 21/4/2021 10:55 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)