Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
CutePharma | Best Generic Medicine Online Pharmacy Shop Ανώνυμος 21 1057 Ημερομηνία: 19/1/2021 8:29 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Buy Cenforce 150 Online with Cheap Price Ανώνυμος 1 1 Ημερομηνία: 19/1/2021 6:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
As fast as I can Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 16/1/2021 10:05 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Buy Generic Drug Online From Trusted Pharmacy | Strapcart Ανώνυμος 42 6952 Ημερομηνία: 16/1/2021 6:49 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Cenforce 200Mg Tablet | Sildenafil 200mg | USA-UK Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 15/1/2021 6:20 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Dating For One Night Stands Ανώνυμος 1 7 Ημερομηνία: 13/1/2021 5:35 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Cenforce 200 Mg Ανώνυμος 1 6 Ημερομηνία: 13/1/2021 5:30 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Buy Kamagra 100 Pills Online ti Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 12/1/2021 7:58 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
I Stopped Running from My Dreams Ανώνυμος 1 10 Ημερομηνία: 8/1/2021 5:31 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Buy Cenforce 200 Tablet Online | Strapcart Ανώνυμος 1 8 Ημερομηνία: 8/1/2021 7:27 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Do You Always Have To Let The Man Lead Ανώνυμος 1 6 Ημερομηνία: 7/1/2021 5:32 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Tadalista 20Mg Tablet | Cutepharma Ανώνυμος 2 18 Ημερομηνία: 7/1/2021 3:01 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
He Seems Interested But He Hasnt Made A Move Ανώνυμος 2 54 Ημερομηνία: 7/1/2021 3:00 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
goldyadak H30 cross Ανώνυμος 2 25 Ημερομηνία: 7/1/2021 2:35 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
facade cleaning No scaffolding Ανώνυμος 2 25 Ημερομηνία: 7/1/2021 2:35 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
arad boiler Ανώνυμος 2 18 Ημερομηνία: 7/1/2021 2:21 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Kamagra Jelly Ανώνυμος 2 20 Ημερομηνία: 7/1/2021 12:59 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Vidalista 20 mg Tablet | Reviews | Side effects Ανώνυμος 1 11 Ημερομηνία: 31/12/2020 10:59 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
saghf-kazeb Ανώνυμος 1 17 Ημερομηνία: 30/12/2020 8:06 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Do We Love or Do We Emulate Ανώνυμος 1 21 Ημερομηνία: 30/12/2020 5:42 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)