Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
Free Spins for Pirate Kings; Ανώνυμος 2 6 Ημερομηνία: 29/7/2020 8:06 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
bingo blitz freebies Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 29/7/2020 8:03 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Vidalista 20mg | Take this pills and Enjoy your Romance life Ανώνυμος 2 46 Ημερομηνία: 17/7/2020 9:56 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Love online Ανώνυμος 1 31 Ημερομηνία: 14/7/2020 7:19 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Howdy Ανώνυμος 1 36 Ημερομηνία: 8/7/2020 10:09 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
weight loss fast Ανώνυμος 2 76 Ημερομηνία: 7/7/2020 4:21 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
How to grow eyelashes thiker and longer Ανώνυμος 2 70 Ημερομηνία: 7/7/2020 4:19 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Asthalin 100 mcg Inhaler safe for Asthma Problem Ανώνυμος 1 39 Ημερομηνία: 4/7/2020 1:21 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
How Fildena 100 works to fix your erection issues Ανώνυμος 1 45 Ημερομηνία: 1/7/2020 11:26 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Ofrezco clase de francés Ανώνυμος 7 5060 Ημερομηνία: 23/6/2020 9:03 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)