Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
English Native Au-pair Ανώνυμος 1 130 Ημερομηνία: 17/6/2020 6:10 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Get Help In Essay Writing Ανώνυμος 1 144 Ημερομηνία: 17/6/2020 2:02 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Get help form Certified Dissertation writers in UAE Ανώνυμος 1 162 Ημερομηνία: 16/6/2020 3:15 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
english native speaker required Ανώνυμος 1 342 Ημερομηνία: 19/5/2020 5:43 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Job for Native Englihs teacher Ανώνυμος 1 825 Ημερομηνία: 24/10/2019 1:16 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Profesor conversación de frances Ανώνυμος 2 2277 Ημερομηνία: 24/9/2019 10:23 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Native English teachers required! Ανώνυμος 3 3282 Ημερομηνία: 14/9/2019 3:33 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
English assistant & PE teacher Ανώνυμος 1 1111 Ημερομηνία: 9/5/2019 5:50 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Auxiliar de Conversacion Ανώνυμος 1 1170 Ημερομηνία: 30/4/2019 3:46 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Auxiliar de Conversacion Ανώνυμος 1 1078 Ημερομηνία: 30/4/2019 3:40 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)