Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
Clases particulares de inglés (zona Chamartín) Ανώνυμος 5 4411 Ημερομηνία: 16/6/2016 5:30 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Auxiliar de conversación (chica) para jugar y charlar con un niño Ανώνυμος 3 3398 Ημερομηνία: 24/5/2016 5:01 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
ACCOMMODATION Ανώνυμος 3 2923 Ημερομηνία: 22/5/2016 4:56 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
BUSCO AUXILIAR DE CONVERSACIÓN COLLADO VILLALBA PUEBLO Ανώνυμος 3 2970 Ημερομηνία: 21/5/2016 6:35 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Busco profesor de inglés para clases particulares Ανώνυμος 1 1807 Ημερομηνία: 19/10/2015 9:54 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Busco profesor de inglés para 2 niños en Carabanchel Juan Félix Mateos Barrado 1 1935 Ημερομηνία: 8/10/2015 10:08 πμ
Από/Βάσει: Juan Félix Mateos Barrado
RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Auxiliar de conversacion en ingles en Alcorcon Ανώνυμος 1 1861 Ημερομηνία: 4/10/2015 2:31 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Oferta de trabajo Ανώνυμος 1 1956 Ημερομηνία: 7/9/2015 2:05 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Auxiliar de conversación Collado Villalba pueblo Ανώνυμος 1 1807 Ημερομηνία: 14/8/2015 10:20 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Busco Auxiliar de conversación Collado Villaba, speaking with two children Ανώνυμος 1 1825 Ημερομηνία: 14/8/2015 10:14 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)