Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
*In Jeddah((Cytotec)) 【+971'558'3140'74】_**௵Abortion Pills For sale In oman Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 30/7/2021 10:02 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
MEDICALLY TESTED AND PAIN FREE TERMINATION PILLS IN USA QATAR DUBAI SOUTHAF Ανώνυμος 2 13 Ημερομηνία: 29/7/2021 11:54 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Termination Pills In Qatar[+27603261496____][௵][Buy abortion pills in Doha Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 29/7/2021 10:50 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
postcontentonline Ανώνυμος 1 10 Ημερομηνία: 29/7/2021 10:26 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Soul Binding Love Spells & Black Magic Physic & No1 Vodoo spells In Houston Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 29/7/2021 9:48 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Soul Binding Love Spells & Black Magic Physic In Houston,TX{{+27739699699}} Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 29/7/2021 9:27 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Love Spells That Worked }| Voodoo Love Spells Call }|【+27739699699】Top Love Ανώνυμος 1 9 Ημερομηνία: 29/7/2021 9:25 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Chromium: Qué es Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 29/7/2021 5:21 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Inversiones: Consejos para emprendedores Ανώνυμος 1 9 Ημερομηνία: 29/7/2021 1:34 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Master Program Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 28/7/2021 9:05 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)