Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Thread Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
CutePharma | Best Generic Medicine Online Pharmacy Shop Ανώνυμος 10 143 Ημερομηνία: 24/10/2020 1:20 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Buy Generic Drug Online From Trusted Pharmacy | Strapcart Ανώνυμος 22 629 Ημερομηνία: 24/10/2020 9:10 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
عروض شارب العربى Ανώνυμος 1 13 Ημερομηνία: 24/10/2020 5:07 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
WWE GAMES AND PPSSPP GAMES Ανώνυμος 2 6 Ημερομηνία: 24/10/2020 1:34 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Things I Love To Hate Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 23/10/2020 5:54 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Switch of positions of Teacher asssistant Madrid for October Ανώνυμος 6 4515 Ημερομηνία: 23/10/2020 9:29 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
The Role of a Lifetime Ανώνυμος 1 21 Ημερομηνία: 22/10/2020 6:08 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Technology write for us Ανώνυμος 1 14 Ημερομηνία: 22/10/2020 5:51 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Past Questions Ανώνυμος 1 22 Ημερομηνία: 22/10/2020 4:13 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
my gee Ανώνυμος 1 16 Ημερομηνία: 22/10/2020 3:54 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Addict 2020 Ανώνυμος 93 84616 Ημερομηνία: 22/10/2020 2:17 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
LATEST MP3 DOWNLOAD Ανώνυμος 1 23 Ημερομηνία: 22/10/2020 3:38 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
LATEST MP3 DOWNLOAD Ανώνυμος 1 18 Ημερομηνία: 22/10/2020 12:37 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Tadalafil in the Solution of erectile dysfunction - Online Tadarise 20 Ανώνυμος 1 18 Ημερομηνία: 21/10/2020 11:28 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
All Summer Long Ringtone Ανώνυμος 3 212 Ημερομηνία: 21/10/2020 9:47 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
FREE ACCOMMODATION AND MEALS FOR ENGLISH CLASSES TO OUR CHILDREN Ανώνυμος 79 88426 Ημερομηνία: 21/10/2020 5:58 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
My Gut Just Might Be Useless Ανώνυμος 1 6 Ημερομηνία: 20/10/2020 5:44 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Booktree Ανώνυμος 77 20697 Ημερομηνία: 20/10/2020 3:30 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Tadarise 20 Online| Tadalafil | Erection Dysfunction ED Pills -Welloxpharma Ανώνυμος 2 32 Ημερομηνία: 20/10/2020 1:32 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Ap Setup Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 20/10/2020 12:24 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)

Εγγραφή ως συνδρομητής στις πρόσφατες δημοσιεύσεις. (Ανοίγει νέο παράθυρο)