Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Thread Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
I'm new here Ανώνυμος 39 10851 Ημερομηνία: 17/6/2021 10:42 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Cita Inem Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 9:55 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Teignbridge Lost Love Spell Caster +27785554407Psychics bring back lost lov Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 9:54 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
traditional healers near me +27789734524 pay after job is done Johannesburg Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 9:40 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Addict 2020 Ανώνυμος 181 387331 Ημερομηνία: 17/6/2021 8:51 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Latest Links from Mp3hdd Ανώνυμος 23 3681 Ημερομηνία: 17/6/2021 8:08 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
salud para ti Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 7:58 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Islamic Spells For Lost Lover in Saudi Arabia,UK +27810851361 Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 4:17 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
+27810851361” Best Traditional Healer, Lost Love Spells in Durban Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 17/6/2021 4:13 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
+27810851361 MONEY SPELLS & LOTTERY SPELLS IN UK,USA,SOUTH AFRICA Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 4:10 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Sohbetodalari Ανώνυμος 9 1244 Ημερομηνία: 17/6/2021 4:04 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
in Riffa ௹]'A'\\_+27735797772_\\௹A]'' Abortion Pills For sale in Riffa Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:52 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
in Riffa ௹]'A'\\_+27735797772_\\௹A]'' Abortion Pills For sale in Riffa Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:51 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
in Riffa ௹]'A'\\_+27735797772_\\௹A]'' Abortion Pills For sale in Riffa Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:50 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
{{@}} +256789125443 elite Best seller REAL DEATH REVENGE WICCA SPELLS THA Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:49 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
+27719247950 BEST SSD CHEMICAL SOLUTION ACTIVATION POWDER +256789125443 Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:48 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
in Riffa ௹]'A'\\_+27735797772_\\௹A]'' Abortion Pills For sale in Riffa Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:47 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
in Riffa ௹]'A'\\_+27735797772_\\௹A]'' Abortion Pills For sale in Riffa Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:46 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
{{@}}Elite best bring back lost love spells casting pay +27784115746 Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:45 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
{{@}}+256789125443 abortion clinic pills in kampala uganda gulu jinja mbara Ανώνυμος 1 2 Ημερομηνία: 17/6/2021 3:44 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)

Εγγραφή ως συνδρομητής στις πρόσφατες δημοσιεύσεις. (Ανοίγει νέο παράθυρο)