Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Thread Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
Addict 2020 Ανώνυμος 56 33041 Ημερομηνία: 3/8/2020 1:17 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Samsung U600 - Ein einziges geschäftliches und persönliches Telefon Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 3/8/2020 10:07 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Lg Gd510 Pop - El último teléfono económico con pantalla táctil Ανώνυμος 1 6 Ημερομηνία: 1/8/2020 4:18 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Elochiblog Ανώνυμος 6 1525 Ημερομηνία: 31/7/2020 8:31 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Watch Gully Boy Full Movie on 123movies Ανώνυμος 1 13 Ημερομηνία: 31/7/2020 9:00 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
FREE ACCOMMODATION AND MEALS FOR ENGLISH CLASSES TO OUR CHILDREN Ανώνυμος 66 31823 Ημερομηνία: 31/7/2020 1:13 πμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Booktree Ανώνυμος 15 440 Ημερομηνία: 30/7/2020 9:06 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Erased Files Keep Coming Back in Windows 10, What Should I Do? Ανώνυμος 1 12 Ημερομηνία: 30/7/2020 5:55 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
24 Best Free Music Google Slides Themes for 2020 Presentations Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 30/7/2020 5:50 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Web Safety: 7 Steps to Keeping Your Computer Safe on the Internet Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 30/7/2020 5:28 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Where Do Facebook Friend Suggestions Come From? Ανώνυμος 1 7 Ημερομηνία: 30/7/2020 5:20 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Fixed: Spotify Keeps Pausing Music Issue Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 30/7/2020 5:04 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
25 Best Manga of All Time Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 30/7/2020 5:00 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Top 6 Sockshare working other options (2020) Ανώνυμος 1 3 Ημερομηνία: 30/7/2020 4:54 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
YoMovies: Most Important Things You Should Consider Before Watching unlawfu Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 30/7/2020 4:44 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Top 6 Ways to Fix iTunes Error 11 When You Restore An iPhone iOS 13.3 Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 30/7/2020 4:38 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Approaches to Access Blocked Websites on Any Device Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 30/7/2020 4:32 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Step by step instructions to Find Drafts on Facebook App for Android and iP Ανώνυμος 1 4 Ημερομηνία: 30/7/2020 4:28 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
What amount is a First Class Stamp? – Some Important Information 2020 Ανώνυμος 1 6 Ημερομηνία: 30/7/2020 1:51 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Why Load Balancing Is Important for Web Servers? Ανώνυμος 1 5 Ημερομηνία: 30/7/2020 1:43 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)

Εγγραφή ως συνδρομητής στις πρόσφατες δημοσιεύσεις. (Ανοίγει νέο παράθυρο)