Γρήγορη σημείωση Γρήγορη σημείωση

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, con el ánimo de contribuir a la integración de los auxiliares de conversación destinados en la Comunidad de Madrid, crea y mantiene los foros que aparecen en esta página.
No obstante, quienes participan en dichos foros lo hacen a título personal y asumen la responsabilidad de atenerse a la legalidad vigente. Por esta razón, la citada Dirección General ni se hace responsable de los anuncios publicados en los foros, ni puede ser considerada como intermediaria de los acuerdos que llegaran a alcanzar dichos participantes.
En caso de que se haga un uso malintencionado de alguno de los foros, toda entrada que no se considere adecuada se borrará y no se admitirán reclamaciones por parte del autor de la misma o de cualquier otra persona. También se borrarán los hilos que tengan una antigüedad superior a un curso académico.

Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Επιστροφή

Reply to RE: Looking for English teacher one to one in Alcalá 19.00 onwards

Κυρίως σώμα
Δικαιώματα Μη διαθεσιμο
Κατηγοριοποίηση


Απάντηση στο:
RE: Looking for English teacher one to one in Alcalá 19.00 onwards
Απάντηση
4/10/2018 3:51 μμ ως απάντηση στο Ανώνυμος.
Hola, estaria interesada en recibir clases de conversacion nivel A2. quisiera saber precio y donde serian las clases. Gracias.Mi telefono es el 666514371 y mi correo electronico es cariga13@hotmail.com.
Gracias